O smrti draka v Ahníkově

V okolních horách kdysi žil mohutný a velmi obávaný drak. Všude kde se náhle zjevil, hrozivé věci prováděl. Vše ničil, stromy lámal, chalupy pálil, dobytka veškerého sežral či jen vztekle rozsápal, působil i jiné zlo. Lid byl strachem o svůj život! Tak hrozivý byl to drak.

Dne, kdy zpustošil celičkou Lideň a značnou část vesnice Vysoká, sestoupil pak do údolí. Své hrůzné skutky neustále konal. K večeru dorazil pak do Ahníkova. Obyvatelé místní se však nezalekli a na něj srdnatě se vrhli. V lítém a dlouhém souboji skolili ho. Mnoho místních hrdinů však v boji padlo. Ale svým chrabrým skutkem osvobodili celičký náš kraj od dračího toho zla a násilí.

Na památku udatenství svého, vytepali draka z kovu a pověsili ho v průčelí Ahnikovského zámku.

Po náročném, několika hodinovém bádání a za pomoci mých přátel byl opravdu objeven onen drak z naší pověsti na průčelí Ahníkovského zámku. Nutno jen podotknouti, této stavby, která musela ustoupit těžbě uhlí, je opravdu velká škoda.

ahnikov-drak2

ilustrační foto z archivu Jaroslava Pachnera

zpět
© Petr Himmel

Posted Říjen 6, 2016 by troschig in category "Z vlastního pera