Literatura a jiné zdroje

Literatura a jiné zdroje:

Historické pověsti lidu českého, August Sedláček – Výběr pověstí od 11.- do 16. století

Bohumil Balbín, Krásy a bohatství české země, Praha 1986

Heimatkunde des politischen Bezirkes Komotau , Komotau 1898 (pověsti sešit 9) 

Chomutovko v pověstech, František Zábranský, 1972

Pověsti Chomutovska, Emil Puchmajer, Okresní knihovna v Chomutově 1988

Skřítci a démoni krušných hor, Jiří Wolf, 2005

Báje a pověsti ze severních a západních Čech, Jan a Tomáš Linhartovi, Agave 2001

Labyrintem míst klatých – Přízračnou krajinou českých zemí, Martin Stejskal, Eminet 2011

Labyrintem tajemna aneb Průvodce po magických místech Československa, Martin Stejskal, Paseka 1991

Za ztracenou slávou západního Krušnohoří, Stanislav Bucharovič, Regia 2015

Báje a pověsti Čech a Moravy – Ústecko, Vladimír Hulpach, Libri 2002

Největší České záhady – Vládci démonů, Otomar Dvořák, Nakladatelství XYZ 2009

Zmizelé Čechy – Střední Krušnohoří, Jaroslav Pachner, Paseka 2008

800px-Christian_lehmann
Christian Lehmann (1611–1688) . První krušnohorský letopisec zabývající se místními pověstmi.

Z internetových zdrojů nutno uvést především:

Databáze smírčích křížů Evropy: http://www.suehnekreuz.de

Staré matriky kraje  SoA Litoměřice

Vše o popravách středověku, trestech a tortuře: Hrdelní právo

Staré mapy: Habsburg EmpireOld Maps, Staré mapy, Archivní mapy

Ilustrační obrázky není-li uvedeno jinak pocházejí z www.pixabay.com