Smířčí kříže, paměť krutých osudů

Každé místo má svůj příběh.

Staré cesty zarůstají, mizí, však stále zanechávají v krajině svůj dávnověký otisk. Kamenné kříže mají podobný osud. Zarůstají, chřadnou, ztrácejí se a mizí. Místa pradávných krutých to osudů, však nesou si svůj příběh. Je nutno kříže spolu s jejich příběhy zanechat. Jsou neodmyslitelnou součástí této krajiny. 


 Chomutov, Horní ves, Oberdorf

Text na kříži zní:

horní ves„DIESER DHAEDER HAT AVF DEM COMEDAVER MARC NACH ERGANGENEN GNA-EDIGEN VRDELL VND ABHAVNC DER RECHTEN HAND SEINEN LOHN EBFANGEN. DIESER STEIN IST ZVM GEDECHTNVS TES ANDRE… AN DIESES ORD GSETZ WORDEN. GOT VERLEIHE IHM DIE EWIGE RVHE.“ „ANNO DEN 22. OCTOBER IST AN DIESER STELLE ANDRE MAHN VON MERZDORF VON SEINEM VETTER BAUL MAHN MOERDERISCHET WEISE ERSCHOSSEN VND IN DER STAD KOMOTAU AUF DEM GOTTESACER BEGRAWEN WORDEN.“

„Roku 1643 dne 22. října byl na tomto místě Ondřej Mahn z Menhartic svým bratrancem Pavlem Mahnem vražedným způsobem zastřelen a ve městě Chomutově na Božím poli pochován“.  

„Tento pachatel na chomutovském tržišti po vykonání rozsudku useknutím pravé ruky obdržel svou odměnu. Tento kámen na paměť Ondřeje Mahna byl na tomto místě posazen. Bože, dopřej mu věčný klid“.

Kříž nyní se nachází v areálu chomutovské zoo.


Otvice, Udwitz

Text kříže: EINotviceEN TAG UND SECHZEN JAHR DA ICH SUSANA FUCHSIN WAHR
UMB HALBE DREY UHR FRISCH UND ROTH GLEIG EINER BLUME MICH BRAG DER TODT ICH
GABE ZWAR MEIN LEBEN GOTT WILIGUND BEREITH DER DA STEHT KAN AUCH GEBEN DAS
EINIGE INO HEUT DEN 18 FEBRU

K tomuto kříži se vztahují dvě pověsti:

1) Sedlák či oráč zde se utopil s pluhem i tažnými zvířaty.

2) Umrzlo zde dítě školního věku.

Pravděpodobně se tedy bude jednat o příběh druhý.  Dle nápisu na kříži, zde přišla o život 16 letá Susane Fuchsin. Rok tragédie chybí. Dle jiných záznamů by mohlo jít o rok 1660, 1708 či 1710.


Málkov, Malkau

málkov

ANNO 17
08 DEN
23 IST HANS G[…] 
DAVTERMAN MIT EIN FVT
ER GEDRVT ERSCHLAGEN
WORTEN
VONGE
LITTEN

Na tomto místě byl zabit převrženým povozem Hans Görg Tautermann 2. září 1708. 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *