Kostel v Přečáplech

Kostel v Přečáplech, měl původně státi na úpatí kopce. Však při stavbě událo se toto. Co postavilo se přes den, do rána bylo přeneseno jakýmsi tajemným koněm na kopec. To dělo se po několik dní a nocí, natož se farníci dohodli, že kostel svůj vystaví si právě tam, kde přízrak koně si usmyslel, to prý že vůle Boží.

obrázek pochází www.heimatkreis-komotau.de© Petr Himmel

Posted Prosinec 12, 2017 by troschig in category "Sebrané pověsti