O loupežníkovi a kupci Handelmanovi

Pouze a jen úryvek textu.

Co vše se dělo v dobách dávných, dnes dozvíme se stěží. Nikdo živ již pamětníkem není, letopisci v písemné zmínky mnoho neuvádí, snad tím, že by pověsti kraje chránily.

… Vprostřed cesty stojí muž, v tuniku s erbem oděný, meč u pasu. „Den dobrý“ z dálky Handlman zvolá, a stále dobrou náladu měl. Odpovědi již však nezaslechl, snad sochorem, to již nevím, krutou ránu náhle schytl. Až se svítáním k sobě přišel. Po zlotřilcích ni stopy, po vozu jeho taktéž. Však Hendelman dnes velké štěstí však měl, přežil. Štěstí však nemělo mnoho jiných handlířů, kupců, tuláků či hudebníků, však přeživší by se jistě podělili v hospodě první o příběh svůj.

Zpět
© Petr Himmel

Posted Červenec 21, 2016 by troschig in category "Z vlastního pera