O zelenodolském černém psu

Pověst o zelenodolském černém psu
Saigerhütte -Grünthal

Na začátku 20. století vyprávěla řada starších obyvatel Zeleného Dolu následující historku: Okolo huti Kupferhammer v saském Grünthalu se pohyboval velký černý pes. Na tom by nebylo nic až tak neobvyklého; tento pes ale měl prý pouze dvě nohy. Napadal pracovníky hutě, kteří se vraceli domů, skákal jim po krku a nejednou překračoval hranici a pronásledoval lidi i v Čechách. Zajímavý byl fakt, že se tento pes objevoval vždy v době, kdy se v huti tavilo stříbro a napadal hlavně zaměstnance podezřelé z nepoctivosti. Proto se objevilo bizarní vysvětlení o původu psa: byl to prý převlečený úředník z huti, který chtěl tímto svérázným způsobem zabránit krádežím stříbra.

text: http://rangiroa.sweb.cz
foto: http://www.krusnohorsky.cz
© Petr Himmel

Posted Září 4, 2017 by troschig in category "Sebrané pověsti