Plačka

Strašlivé to zjevení s umrlčí hlavou, které v našich Krušnohorských obcí obcházelo chalupy, ve kterých kdos těžce ochořel či delší dobu jinak stonal. Plačka ta postávala před dveřmi či okny choravého, žalostně jen naříkala, plakala, řvala a bědovala.
Chtěl-li někdo zvědět, zda nemocný zemře nebo se vyzdraví, musel na přízrak shora shodit jakous součást šatu nemocného. Když ono plačka vzala a odešla, to nemocný do několika dnů zemřel. Však, když toho se nevšímala, či jen odhodila onen šat, a do půlnoci u chalupy jen postávala a řvala, nemocný se vždy uzdravil.
© Petr Himmel

Posted Únor 11, 2017 by troschig in category "Z vlastního pera