Uhlíř a Popovský kříž

U zaniklé vsi Pfaffengrün se tyčí Popovský Špičák, na jehož vrcholku se vypíná skalnatý ostroh, na kterém se tyčí kříž viditelný z celého podhůří. Tento kříž zde byl vztyčen jako poděkování za vítězství katolicismu nad reformací po Třicetileté válce. Pověst ale nabízí jiný důvod jeho existence.

Od samého počátku osídlení přímo pod vrcholkem žili uhlíři. Ti své uhlí prodávali hlavně do blízkého Jáchymova. S obyvateli Pfaffengrünu se moc nestýkali, ale vždy byli připraveni pomoct radou i skutkem. Poslední z nich zde žil na počátku 19. století. Ani on nebyl výjimkou. Často se stalo, že ho sousedé neviděli celé týdny. Byl samotářský podivín a rozuměl si spíše s přírodou než s lidmi. Díky tomu ale často při nemoci pomohl lékem nebo alespoň radou. Snad jeho samota a vědomí, že je posledním svého rodu, zapříčinila jeho náklonnost ke dnu lahve. Tato neřest se stala jeho zkázou.

Jednou v noci vesničany vzbudil hlas zvonku místní kapličky bijícího na poplach. Když se rozespalí vesničané seběhli, spatřily plameny šlehající vysoko nad Špičák. To hořela chalupa uhlíře. Když plameny opadly, obyvatelé obce mezi troskami nalezli i tělo uhlířovo. Brzy po pohřbu se začaly šířit i povídačky o pokladu, který měl uhlíř opatrovat. Koneckonců byl posledním z dlouhé řady výrobců uhlí a žil skromně, až asketicky. Tyto povídačky inspirovaly celou řadu hledačů pokladů, ale nikdy nikdo nic nenašel.

Až jednou, kdy při prudké bouřce blesk rozčísl starý dub rostoucí nedaleko trosek chalupy, nalezl jeden chasník kotel uschovaný pod jeho kořeny. Chtěl ho z úkrytu vytáhnout, ale nepohnul s ním ani o píď. Kotel byl pečlivě zabalený do staré kůže, a když ji chasník odhrnul, zjistil, že je plný stříbrných tolarů. Protože obyvatelé vesnice se o vše dělili, neponechal si svůj objev pro sebe. Vesničané s penězi moudře naložili a na znamení vděku a památky na uhlíře vztyčili na vrcholku kříž. Vždy, když dřevo zetlelo, byl kříž opraven a ve výročí smrti uhlíře docházel ke kříži kněz z Ostrova pomodlit se za jeho duši a požehnat krajině.

Miroslav Palfi, www.palfi.cz

zpět
© Petr Himmel

Posted Srpen 26, 2017 by troschig in category "Sebrané pověsti